Το ΝΠ∆∆ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόµων από το ΝΠ∆∆ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για την υποστήριξη των ∆/νσεων ∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συµπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων
ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Αργολίδας – Ναύπλιο ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Αργολίδας – Ναύπλιο ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Αρκαδίας – Τρίπολη ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Αρκαδίας – Τρίπολη ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Αθηνών – Νέο Ψυχικό ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής – Αγία Παρασκευή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής – Αιγάλεω ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Πειραιά – Πειραιάς ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής – Αγία Παρασκευή ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής – Αιγάλεω ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Πειραιά – Πειραιάς ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Αχαΐας – Πάτρα ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Αχαΐας – Πάτρα ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Βοιωτίας – Θήβα ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Δράμας – Δράμα ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Δράμας – Δράμα ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου – Ρόδος ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου – Ρόδος ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Έβρου – Αλεξανδρούπολη ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Εύβοιας – Χαλκίδα ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Εύβοιας – Χαλκίδα ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Ευρυτανίας – Καρπενήσι ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Ζακύνθου – Ζάκυνθος ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Ηλείας – Πύργος ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Ηλείας – Πύργος ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Ημαθίας – Βέροια ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Ημαθίας – Βέροια ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Ηρακλείου – Ηράκλειο ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Θεσ/νίκης – Θεσσαλονίκη ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Θεσ/νίκης – Θεσσαλονίκη ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Θεσπρωτίας – Ηγουμενίτσα ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Ιωαννίνων – Ιωάννινα ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Ιωαννίνων – Ιωάννινα ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Καβάλας – Καβάλα ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Καρδίτσας – Καρδίτσα ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Κέρκυρας – Κέρκυρα ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Κιλκίς – Κιλκίς ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Κιλκίς – Κιλκίς ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Κοζάνης – Κοζάνη ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Κοζάνης – Κοζάνη ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Κορινθίας – Κόρινθος ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Κορινθίας – Κόρινθος ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Κυκλάδων – Ερμούπολη ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Κυκλάδων – Ερμούπολη ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Λακωνίας – Σπάρτη ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Λακωνίας – Σπάρτη ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Λάρισας – Λάρισα ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Λάρισας – Λάρισα ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Λασιθίου – Αγ. Νικόλαος ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Λέσβου – Μυτιλήνη ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Λέσβου – Μυτιλήνη ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Μαγνησίας – Βόλος ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Μαγνησίας – Βόλος ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Μεσσηνίας – Καλαμάτα ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Μεσσηνίας – Καλαμάτα ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Ξάνθης – Ξάνθη ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Ξάνθης – Ξάνθη ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Πέλλας – Έδεσσα ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Πέλλας – Έδεσσα ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Πιερίας – Κατερίνη ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Πρέβεζας – Πρέβεζα ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Πρέβεζας – Πρέβεζα ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Ρεθύμνης – Ρέθυμνο ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Ροδόπης – Κομοτηνή ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Σάμου – Βαθύ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Σάμου – Βαθύ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Σερρών – Σέρρες ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Σερρών – Σέρρες ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Τρικάλων – Τρίκαλα ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Φθιώτιδας – Λαμία ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Φλώρινας – Φλώρινα ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Φλώρινας – Φλώρινα ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Φωκίδας – Άμφισσα ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Χαλκιδικής – Πολύγυρος ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Χαλκιδικής – Πολύγυρος ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Χανίων – Χανιά ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Χίου – Χίος ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Δ/νση Δασών Χίου – Χίος ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνικό Κτηµατολόγιο/∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου ∆υναµικού Μεσογείων 288, Τ.Κ. 15562 Χολαργός, υπόψη κας Α. ∆ιονυσοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210 65 05 646, 210 65 05 766). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία

0 Comments

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

© [τρέχουσα χρονιά] Ergasia-Vres

CONTACT US

Μπορείτε να μας στείλετε ένα email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Sending

Schmuck Anhänger Epoxidharz Resin

Epoxidharz Resin . 

Epoxidharz gegossen worden. Verschiedene Farben und Größen, und noch anderen Modeschmuck finden Sie in meinem Shop.


Privatverkauf - keine Garantie oder Rücknahme!

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account

Αρέσει σε %d bloggers: