in ,

118 συμβάσεις έργου στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

118 συμβάσεις έργου στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 7
Please follow and like us:
118 συμβάσεις έργου στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 9 0

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εδνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου τίτλο «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινωνει  την πρόσκληση εκδήλωσής ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου.

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια μέχρι 31/8/2019 και αυτή δύναται να ανανεωθεί η παραταθεί, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία ληξης του έργου σε περίπτωση που αυτό παραταθεί.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την κάθε ειδικότητα συνεργατών όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το υπόδειγμα της Πρότασης το οποίο συνοδεύει την πρόσκληση και ακολούθως να το καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η αιτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από:

α) Υπεύθυνη δήλωσή (σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν.1599/1986) για την ακρίβεια και την αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων,

6) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου,

γ) αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την αξιολόγηση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους σύμφωνα με τα απαιτούμενα κριτήρια – προσόντα στην παρούσα πρόσκληση.

Η πρόταση και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή έγγραφα υποβάλλονται σε αποστέλλονται με σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Πρόταση κου /κας………………………………

στο πλαίσιο me υπ’ αρ. πρωτ. 106826/2018 Πρόσκλησηο εκδήλωσηο ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 13994, 13995, 13996,13997 & 13998 (Μ IS 5001369. Υποέργα 1-5)

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους θα γίνεται με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στην Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή), είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας
Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτησεων ορίζεται η 7/1/2018

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης των προτάσεων που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2

What do you think?

Written by vres

Comments

Απάντηση

Loading…

0

Comments

0 comments

50% έκπτωση στα εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα νησιά 27

50% έκπτωση στα εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα νησιά

58 Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης 28

58 Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης