20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βοΐου

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Added: Δεκέμβριος 4, 2017

  • Views: 27

Description

Ο Δήμος Βοΐου ύστερα από την υπ’ αριθ. 144/2017 απόφαση του Δ.Σ. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Δεκέμβριο 2017, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .

3) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου

4) ΑΜΚΑ

5) Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ

6) Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τράπεζας

* ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μέχρι 13-12-2017 ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Δήμου Βοΐου, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Δ/νση : Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 500 01- Νεάπολη Κοζάνης , τηλ : 2468350203 – 2468350209) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Τσάμης Αθανάσιος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. required fields are marked *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly