0
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.
Πτυχίο Πανεπιστημίου (8 θέσεις) 

Για περισσότερες πληροφορίες

1
Assistant
International Agency for Research on Cancer
France
DeadLine : 3/9/2017
2
Team Leader Global Cash Transfer Programming
International Federation of Red Cross And Red Crescent Societies
Switzerland
DeadLine : 25/8/2017
3
Projects Coordinator
Hand in Hand for Syria
Turkey
DeadLine : 14/8/2017
4
Research, Campaign and Communications Assistant
Amnesty International
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 27/8/2017
5
Research, Campaign and Communications Assistant
Amnesty International
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 27/8/2017
6
Major Donor Fundraising Assistant
Mines Advisory Group
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 20/8/2017
7
Programme Development Specialist
Plan International UK
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 29/8/2017
8
Research Assistant
Publish What You Fund
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 21/8/2017
Πτυχίο ΤΕΙ (8 θέσεις) 

Για περισσότερες πληροφορίες

1
Assistant
International Agency for Research on Cancer
France
DeadLine : 3/9/2017
2
Team Leader Global Cash Transfer Programming
International Federation of Red Cross And Red Crescent Societies
Switzerland
DeadLine : 25/8/2017
3
Projects Coordinator
Hand in Hand for Syria
Turkey
DeadLine : 14/8/2017
4
Research, Campaign and Communications Assistant
Amnesty International
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 27/8/2017
5
Research, Campaign and Communications Assistant
Amnesty International
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 27/8/2017
6
Major Donor Fundraising Assistant
Mines Advisory Group
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 20/8/2017
7
Programme Development Specialist
Plan International UK
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 29/8/2017
8
Research Assistant
Publish What You Fund
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 21/8/2017
Δίπλωμα ΙΕΚ (6 θέσεις)

Για περισσότερες πληροφορίες

1
Assistant
International Agency for Research on Cancer
France
DeadLine : 3/9/2017
2
Research, Campaign and Communications Assistant
Amnesty International
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 27/8/2017
3
Research, Campaign and Communications Assistant
Amnesty International
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 27/8/2017
4
Major Donor Fundraising Assistant
Mines Advisory Group
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 20/8/2017
5
Programme Development Specialist
Plan International UK
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 29/8/2017
6
Research Assistant
Publish What You Fund
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 21/8/2017
Απόφοιτος Λυκείου (6 θέσεις)

Για περισσότερες πληροφορίες

1
Assistant
International Agency for Research on Cancer
France
DeadLine : 3/9/2017
2
Research, Campaign and Communications Assistant
Amnesty International
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 27/8/2017
3
Research, Campaign and Communications Assistant
Amnesty International
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 27/8/2017
4
Major Donor Fundraising Assistant
Mines Advisory Group
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 20/8/2017
5
Programme Development Specialist
Plan International UK
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 29/8/2017
6
Research Assistant
Publish What You Fund
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 21/8/2017
Επιστήμη Πληροφορικής (3 θέσεις)

Για περισσότερες πληροφορίες

1
Data Manager
EBMT
2
Reporting System Adviser/Coordinator
Norwegian Refugee Council
Norway
DeadLine : 21/8/2017
3
MSF OCG : IT Radio Telecom Specialist
Médecins Sans Frontières
Switzerland
DeadLine : 20/8/2017
Οικονομικές Επιστήμες (14 θέσεις)

Για περισσότερες πληροφορίες

1
Data Manager
EBMT
2
Project Manager
International Centre for Migration Policy Development
Austria
DeadLine : 24/8/2017
3
Project Manager
International Centre for Migration Policy Development
Belgium
DeadLine : 24/8/2017
4
Project Assistant
International Centre for Migration Policy Development
Belgium
DeadLine : 24/8/2017
5
Coordinator Administration and Accounting Field
MSF
Netherlands
DeadLine : 25/8/2017
6
Deputy Head, Gender and Security Division
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
Switzerland
DeadLine : 15/9/2017
7
Research Assistant, Gender and Security Division
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
Switzerland
DeadLine : 3/9/2017
8
Project DME Officer
Ark
Turkey
DeadLine : 30/8/2017
9
Logistic Administrator
GOAL
Turkey
DeadLine : 21/8/2017
10
Deputy finance coordinator Syria
Médecins du Monde
Turkey
DeadLine : 31/10/2017
11
Production Manager
Ark
Turkey
DeadLine : 30/8/2017
12
Cash and Markets Adviser
British Red Cross
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 3/9/2017
13
Grants Manager
International Rescue Committee
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 21/8/2017
14
Research Officer
Overseas Development Institute
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 28/8/2017
Επιστήμες Επικοινωνίας (1 θέση)
1
Project Manager
International Centre for Migration Policy Development
Belgium
DeadLine : 24/8/2017
Νομική Επιστήμη (3 θέσεις)
1
Project Manager
International Centre for Migration Policy Development
Austria
DeadLine : 24/8/2017
2
Project Manager
International Centre for Migration Policy Development
Belgium
DeadLine : 24/8/2017
3
Research Assistant, Gender and Security Division
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
Switzerland
DeadLine : 3/9/2017
Επιστήμες Υγείας (1 θέση)

Για περισσότερες πληροφορίες

1
Senior Officer, Reproductive and Maternal Health
International Federation of Red Cross And Red Crescent Societies
Switzerland
DeadLine : 22/8/2017
Κοινωνικές Επιστήμες (8 θέσεις)
1
Project Manager
International Centre for Migration Policy Development
Austria
DeadLine : 24/8/2017
2
Project Manager
International Centre for Migration Policy Development
Belgium
DeadLine : 24/8/2017
3
Senior Manager, Qualitative Evidence
Girl Effect
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 31/8/2017
4
Grants Manager
International Rescue Committee
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 21/8/2017
5
Research Specialist
Girl Effect
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 31/8/2017
6
Evidence Manager, Digital Products
Girl Effect
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 31/8/2017
7
Research Specialist
Girl Effect
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 31/8/2017
8
Head of Global Field Operations
Human Appeal
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 21/8/2017
Πολιτικές Επιστήμες (6 θέσεις)

Για περισσότερες πληροφορίες

1
Project Manager
International Centre for Migration Policy Development
Austria
DeadLine : 24/8/2017
2
Project Manager
International Centre for Migration Policy Development
Belgium
DeadLine : 24/8/2017
3
Project Assistant
International Centre for Migration Policy Development
Belgium
DeadLine : 24/8/2017
4
Deputy Head, Gender and Security Division
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
Switzerland
DeadLine : 15/9/2017
5
Grants Manager
International Rescue Committee
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 21/8/2017
6
Head of Global Field Operations
Human Appeal
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 21/8/2017
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (5 θέσεις)

Για περισσότερες πληροφορίες

1
A Psychologist / MHPSS Technical Advisor
Action Contre la Faim France
France
DeadLine : 26/8/2017
2
Un Psychologue- Support au Référent du Secteur SMPS / Support for the MHPSS Senior Advisor
Action Contre la Faim France
France
DeadLine : 26/8/2017
3
Grants Manager
International Rescue Committee
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 21/8/2017
4
Research Specialist
Girl Effect
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 31/8/2017
5
Research Specialist
Girl Effect
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 31/8/2017
Επιστήμες Διοίκησης (14 θέσεις)

Για περισσότερες πληροφορίες

1
Data Manager
EBMT
2
Project Manager
International Centre for Migration Policy Development
Austria
DeadLine : 24/8/2017
3
Project Manager
International Centre for Migration Policy Development
Belgium
DeadLine : 24/8/2017
4
Project Assistant
International Centre for Migration Policy Development
Belgium
DeadLine : 24/8/2017
5
Coordinator Administration and Accounting Field
MSF
Netherlands
DeadLine : 25/8/2017
6
Deputy Head, Gender and Security Division
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
Switzerland
DeadLine : 15/9/2017
7
Research Assistant, Gender and Security Division
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
Switzerland
DeadLine : 3/9/2017
8
Project DME Officer
Ark
Turkey
DeadLine : 30/8/2017
9
Logistic Administrator
GOAL
Turkey
DeadLine : 21/8/2017
10
Deputy finance coordinator Syria
Médecins du Monde
Turkey
DeadLine : 31/10/2017
11
Production Manager
Ark
Turkey
DeadLine : 30/8/2017
12
Cash and Markets Adviser
British Red Cross
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 3/9/2017
13
Grants Manager
International Rescue Committee
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 21/8/2017
14
Research Officer
Overseas Development Institute
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 28/8/2017
Ευρωπαικές Επιστήμες (5 θέσεις)

Για περισσότερες πληροφορίες

1
Project Manager
International Centre for Migration Policy Development
Austria
DeadLine : 24/8/2017
2
Project Assistant
International Centre for Migration Policy Development
Belgium
DeadLine : 24/8/2017
3
Deputy Head, Gender and Security Division
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
Switzerland
DeadLine : 15/9/2017
4
Grants Manager
International Rescue Committee
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 21/8/2017
5
Head of Global Field Operations
Human Appeal
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Απάντηση

Categories
Αρέσει σε %d bloggers: