0

Εδώ και 30 χρόνια, όλοι εμείς στην Creta Farms με πάθος για τη δουλειά μας & αγάπη για την εταιρία έχουμε ένα κοινό όραμά να βοηθούμε τον κόσμο να ζει και να τρέφεται καλύτερα προσφέροντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και απαράμιλλης νοστιμιάς. Με τον τρόπο αυτό ωθούμε την Creta Farms σε μία δυναμικά ανοδική πορεία η οποία ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα και αισθανόμαστε υπερήφανοι που η ισχυρή παρουσία και οι συνεργασίες της στις διεθνείς αγορές, ενισχύουν το προφίλ της ελληνικής επιχειρηματικότητας παγκοσμίως.

Η Creta Farms μία από τις δυναμικότερες Εταιρείες στο χώρο των αλλαντικών, ζητά να να προσλάβει:

Εργοδηγό Παραγωγής και Συσκευασίας Κρεατοσκευασμάτων (ΕΠK_072017),στις εγκαταστάσεις μας στο Κρυονέρι

Ο  Εργοδηγός Παραγωγής και Συσκευασίας Κρεατοσκευασμάτων είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγή της παραγωγικής διαδικασίας  σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές .Αναφέρεται στον Προϊστάμενο Kοπής και Συσκευασίας Κρέατος.

Κύριες αρμοδιότητες:

Επίβλεψη και συντονισμός της διαδικασίας παρασκευής κρεατοσκευασμάτων
Παρακολούθηση και διασφάλιση ημερήσιου προγράμματος παραγωγικής διαδικασίας και παραγωγικών kpi’s.
Παραγωγή των προϊόντων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της εταιρείας
Εφαρμογή των πολιτικών Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας της Εταιρίας, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας
Επίτευξη των στόχων του τμήματος με ευελιξία και προσαρμοστικότητα
Αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και ελέγχων
Απαραίτητα Προσόντα:

Κάτοχος πτυχίου σχετικό με την επιστήμη τροφίμων
Κάτοχος πιστοποίησης  Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος, θα αξιολογηθεί ως ιδιαίτερο προσόν
Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 3 ετών ως εργοδηγός σε οργανωμένη Μονάδα Παραγωγής , Επεξεργασίας, Συσκευασίας Κρέατος, μεγάλης κλίμακας
Αποτελεσματική διαχείριση και διοίκηση της ομάδας που έχει στην επίβλεψή του
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας βάσει προτεραιοτήτων και διαχείριση κρίσιμων συμβάντων
Ισχυρή ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης προβλημάτων με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και ακεραιότητα. Δυνατότητα χειρισμού εμπιστευτικών πληροφοριών
Πνεύμα συνεργασίας ,ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
Άριστη επικοινωνία, οργάνωση , ευελιξία, προσαρμοστικότητα
Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο (2 βάρδιες)
Η Εταιρεία προσφέρει:

Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης σύμφωνα με ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 31/08/2017

Εάν θέλετε και εσείς να γίνετε μέλος της Ομάδας μας ,συμπληρώστε τώρα την αίτηση σας:


http://cretafarmforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html

Απάντηση

Categories
Αρέσει σε %d bloggers: