0

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη 29 ατόμων ωροµίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» για τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για το σχολικό έτος 2017 – 2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/08/2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Πληροφορίες: τηλ. 27213 60831, 2721360829

Αναλυτικότερα:
29 άτομα στο Δήμο Καλαμάτας

Απάντηση

Categories
Αρέσει σε %d bloggers: