0

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη (Πολιτικό Μηχανικό) με εμπειρία σε Έργα Συγκοινωνιακού σχεδιασμού (ΣΒΑΚ) και διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την υποστήριξη του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου στο έργο «Καινοτομίες στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για αστικές μεταφορές χαμηλών εκπομπών άνθρακα» (InnovaSUMP).

1 Εξωτερικός Συνεργάτη (ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός)

Υποβολή συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο υποβολής συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να το υποβάλουν: α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, Παύλου Μελά 24, Τ.Κ.: 56224, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, Παύλου Μελά 24, Τ.Κ.: 56224, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313-302193, 2313- 302126, 2313-302185

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 01/09/2017 έως 10/09/2017.

Απάντηση

Categories
Αρέσει σε %d bloggers: