0

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν θέση

Καθηγητή της Ελληνικής Γλώσσας

μερικής απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών
του ξενώνα ασυνόδευτων ανηλίκων Αθήνας.

Προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο Π.Ε. φιλολογίας, Φ.Π.Ψ., Ιστορικού – Αρχαιολογικού, ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχων τµηµάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
  • Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στη διδασκαλία
  • Εξοικείωση με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χώρων μη τυπικής εκπαίδευσης
  • Ευθυκρισία, συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας και δημιουργικό πνεύμα με στόχο την κινητοποίηση για μάθηση
  • Εμπειρία στη συνεργασία στο πλαίσιο διεπιστημονικής ομάδας
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες
  • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel και internet)
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών έως 11/9/2017.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Απάντηση

Categories
Αρέσει σε %d bloggers: