0

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) με ωριαία αποζημίωση και χρονικής διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης,συνολικά είκοσι επτά (27) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την κάλυψη εποχιακών ήπαροδικών αναγκώντων Αθλητικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης, και συγκεκριμένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Αντισφαίρισης

2

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Ενόργανης Γυμναστικής

2

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Ρυθμικής Γυμναστικής

2

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Κλασικού Αθλητισμού

2

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Ειδικής Αγωγής

2

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Χειροσφαίρισης

1

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Πετοσφαίρισης

2

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Ποδοσφαίρισης

5

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Καλαθοσφαίρισης

2

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα TaeKwonDo ή άδεια άσκησης επαγγέλματοςΤ aeKwon Do

1

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Κολύμβησης

1

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Κολύμβησης και Πτυχίο Ναυαγοσωστικής

2

ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με Ειδικότητα Παραδοσιακών Χορών

3

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου&Αριστείδου, Τηλ. επικοινωνίας: 210­6619937, ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 4-9-2017 έως και την Τετάρτη 13-9-2017

Απάντηση

Categories
Αρέσει σε %d bloggers: