0

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών προκηρύσσει μία (1)
θέση ΕΛΕ Β’ Βαθμίδας στο Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και
Μεταφραστικής Έρευνας.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στα
γραφεία του Ιδρύματος, Σωρανού Εφεσίου 4, και έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα
του Ιδρύματος www.bioacademy.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά από 06/09/2017 έως 05/10/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο
τηλέφωνο 210-6597619 (Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων) ή στο τηλέφωνο 210-6597067
(Δρ Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος).

 

Προβολή αρχείου

Απάντηση

Categories
Αρέσει σε %d bloggers: