0

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε βάσει της υπ΄ αριθμόν 58/2017 απόφασης του Δ.Σ καθώς και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./95/19602/14-7-2017 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄), με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση τριάντα έξι (36) ατόμων, καλεί όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για το έτος 2017-2018 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες ειδικότητες :

36 (τριάντα έξη) ωρομισθίους, επιμορφωτές, καθηγητές, παιδαγωγούς, εισηγητές ανάλογων προσόντων για την κάλυψη των αναγκών των επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών τμημάτων, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κορδελιού – Ευόσμου (Εθν. Αντίστασης 56 , 3ος όροφος , Ελευθέριο-Κορδελιό). Τηλ. : 2313300337, κατά τις ώρες 09:30π.μ. – 13:30μ.μ. από 15 Σεπτεμβρίου 2017 έως 24 Σεπτεμβρίου 2017 .

Απάντηση

Categories
Αρέσει σε %d bloggers: