4 Προσλήψεις στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ-Ν.Π.Ι.Δ) Ανακοινώνει Την Πρόσληψη επιμορφωτών, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως ωρομίσθιοι, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, τεσσάρων (4) ατόμων, για τη κάλυψη αναγκών εποχικών ή παροδικών αναγκών, με πιστώσεις από ιδίους πόρους της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ που εδρεύει στον Αγ.Ι.Ρέντη, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων:

  • 1 ΥΕ επιμορφωτικός ξυλουργός αρμάτων καρναβαλιού 
  • 2 ΥΕ επιμορφωτικός ελαιοχρωματιστής αρμάτων καρναβαλιού 
  • 1 ΥΕ επιμορφωτικός κατασκευαστής αρμάτων καρναβαλιού

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝΗ προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους άρχεται από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης α)σε (1) μία τοπική εφημερίδα β) στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη γ) στο Διαύγεια και δ) θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ και στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη (Π. Τσαλδάρη αρ. 10-ΝΙΚΑΙΑ) , θα έχει χρονική διάρκεια τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στη Γραμματεία της ΔΗΚΕΝΙΡ – ΝΠΙΔ (οδός Κύπρου αρ. 7-Αγ.Ι.Ρέντη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 09:00’ πμ έως και 15:00’ μ.μ) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία αποστολής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: