2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Τανάγρας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας ανακοινωνει την πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2017-2018, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τις εξής ειδικότητες:2 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη μετά την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Τανάγρας (οδός Πλατεία Ταξιαρχών 1,Σχηματαρι, τηλ. Επικοινωνίας: 22623- 51180 κατά τις ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Επιχείρησης (οδός Πλατεία Ταξιαρχών 1, Σχηματαρι, τηλ. Επικοινωνίας: 22623-51180), στο Δήμο Τανάγρας (ισόγειο Δημαρχείου), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ) : www.diket.gr.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: