ΔΕΗ Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στο ΚΜΕΕΕ Χ-Α-Ρ Ρόδου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
ΚΜΕΕΕ Χ-Λ-Ρ, που εδρεύει σήμερα στην περιοχή Κατταβιάς – Ρόδου στη Νήσο Ρόδο
του Νομού ΔωδεκανήσουΥποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΗ Α.Ε. / ΚΜΕΕΕ Χ-Λ-Ρ (ΡΟΔΟΣ), Τ.Θ. 2631, Τ.Κ. 85104 – Κρεμαστή Ρόδου υπόψη
κου Επ. Ιωαννίδη (τηλ. Επικοινωνίας : 22440-91477-78).

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2017 για το ΚΜΕΕΕ Χ-Α-Ρ Ρόδου

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 15/11/2017 έως και 24/11/2017

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: