in ,

25 Προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

Please follow and like us:
25 Προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά 7 0

Ο Δήμος ΠΕΙΡΑΙΑ  ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά Ν. Αττικής, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:
  • 12 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • 6 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • 4 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • 3 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψιν κας Χατζηνικολάου Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250, 56), από 12-09-2018 έως και 21-09-2018.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by vres

Comments

Απάντηση

Loading…

0

Comments

0 comments

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου 25

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης 26

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης