in ,

47 Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Please follow and like us:
47 Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 7 0

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας και εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, που εδρεύει στην Άρτα και των φορέων του (ΚΕΦΙΑΠ, ΔΙΕΚ) και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 35 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • 12 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Λόφος Περάνθης, Τ.Κ. 47100,΄Αρτα, (τηλ. επικοινωνίας: 2681361140, 2681361141). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στους χώρους ανακοινώσεων των ΚΕΦΙΑΠ, ΔΙΕΚ και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Άρτας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα

What do you think?

Written by vres

Comments

Απάντηση

Loading…

0

Comments

0 comments

212 Προσλήψεις σε επτά νοσοκομεία

Δικηγόρος στο ΚΕ.ΘΕ.Α 25

Δικηγόρος στο ΚΕ.ΘΕ.Α