107 Προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Πειραιά
09/11/2018
Zara: Για το νέο κατάστημα στο RIVER WEST Πωλητές και ταμίες
09/11/2018

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και εξειδικευμένων εργατών σε ανασκαφικά έργα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου: «Εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών σε οικόπεδο φερομένης ιδιοκτησίας Π. Φουντά και Μ. Γαλανάκη στο Αλεποχώρι Δήμου ΜάνδραςΕιδυλλίας, Π. Ε. Δυτικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής», το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την ΣΑΕ 514-ΠΔΕ 2018 «2014ΣΕ51400006» (π.κ. 1960ΣΕ01400000) των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του ΥΠ.ΠΟ.Α.» και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων, για χρονικό διάστημα, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών:

  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγος με εμπειρία συναφή με την προκηρυσσόμενη θέση
  • 1 ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα (διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων)
  • 1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων
  • 3 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες με ανασκαφική εμπειρία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πανός 16, Τ.Κ. 105 55 Αθήνα (τηλ. επικοινωνίας: 210 3213571), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 12/11/2018 έως και Παρασκευή 16/11/2018).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Schmuck Anhänger Epoxidharz Resin

Epoxidharz Resin . 

Epoxidharz gegossen worden. Verschiedene Farben und Größen, und noch anderen Modeschmuck finden Sie in meinem Shop.


Privatverkauf - keine Garantie oder Rücknahme!

Αρέσει σε %d bloggers: