Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης (µε ωριαία αποζηµίωση) διάρκειας µέχρι οκτώ (8) µήνες, δασκάλους µουσικής και δασκάλους καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων,, συνολικά εξι (06) ατόµων στο Ωδείο του ΝΠ∆∆ ,για το ηµερολογιακό έτος 2018-2019, που εδρεύει στα Σέρβια , και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

2 ΤΕ ∆Ε ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

1 ΤΕ,∆Ε ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΠΙΑΝΟΥ

2 ΤΕ,∆Ε ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

1 ΤΕ.∆Ε ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟ

Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να υ̟ποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε
αυτο̟προσώ̟πως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο α̟πό αυτούς ̟πρόσω̟πο στα γραφεία ΝΠ∆∆ ∆.ηµου ΣερβίωνΒελβεντού
κατά τις ώρες α̟ό 10.00 ̟.µ. έως 14.00 µ.µ.), α̟ό 15-10-2018 και για δέκα (10) ηµέρες ηµερολογιακά
Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυ̟πία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε ̟περί̟τωση συστηµένης α̟ποστολής των
δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυµεταφοράς, το εµ̟πρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει
ηµεροµηνία α̟ποστολής εντός της ̟προαναφερόµενης ̟προθεσµίας.
Για ̟πληροφορίες σχετικά µε την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα για τη διαδικασία της
̟προκήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µ̟πορούν να α̟πευθύνονται στα τηλέφωνα 2464021577 καθηµερινά, στις εργάσιµες
ηµέρες και α̟πό ώρα 10.00 ̟.µ. έως 14.00 µ.µ. Η αναλυτική ανακοίνωση/̟προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα
Ανακοινώσεων του ΝΠ∆∆ , του ∆ήµου Σερβίων-Βελβεντού καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο
̟πρόγραµµα ∆ιαύγεια.

0 Comments

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

© [τρέχουσα χρονιά] Ergasia-Vres

CONTACT US

Μπορείτε να μας στείλετε ένα email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Sending

Schmuck Anhänger Epoxidharz Resin

Epoxidharz Resin . 

Epoxidharz gegossen worden. Verschiedene Farben und Größen, und noch anderen Modeschmuck finden Sie in meinem Shop.


Privatverkauf - keine Garantie oder Rücknahme!

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account

Αρέσει σε %d bloggers: