47 Προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ

47 Προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων, (23 ατόμων με ...

Page 1 of 42 1242

Μείνετε Συνδεδεμένος

Τελευταία Νέα