10 Προσλήψεις στο Δήμο Σκοπέλου
Δημόσιος Τομέας

  • Δήμος Σκοπέλου
  • ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, Σκόπελος, Ελλάδα
  • 27
  • ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, Σκόπελος, Ελλάδα

Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:

3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ’ Κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
7 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/04/2018 – 19/04/2018Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Κατεβάστε το αρχείο