25 Προσλήψεις στο Δήμο Νέας Ιωνίας
Δημόσιος Τομέας

 • Δήμο Νέας Ιωνίας
 • 10

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη εικοσιπέντε (25) ατόμων για τη Δημοτική Κατασκήνωση στο Αλεποχώρι, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, ως εξής:

 • 1 ΠΕ Παιδιάτρων
 • 1 ΠΕ Νοσηλευτών/τριών
 • 1 ΠΕ Παιδαγωγών (Φιλολογίας, Ελληνικής Φιλολογίας, ΦΠΨ ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)
 • 1 ΠΕ Παιδαγωγών
 • 1 ΠΕ Ναυαγοσωστών
 • 1 ΔΕ Μαγείρων
 • 2 ΔΕ Βοηθών Μαγείρων
 • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
 • 1 ΔΕ Υδραυλικών
 • 1 ΔΕ Οδηγών
 • 1 ΔΕ Αποθηκάριων
 • 5 ΥΕ Λαντζέριδων – Τραπεζοκόμων
 • 5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
 • 3 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 16/05/2018 – 25/05/2018


Sending
User Rating 0 (0 votes)