Θέσεις εργασίας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Δημόσιος Τομέας

  • Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
  • 12

3 Θέσεις εργασίας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών:

Μία (1) θέση στα πλαίσια του Ερευνητικού Έργου με τίτλο «Cyclurban – Cycling as an element of urban climate mitigation policy» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια του Ερευνητικού Έργου με τίτλο «Cyclurban – Cycling as an element of urban climate mitigation policy»

Μία (1) θέση στα πλαίσια της υλοποίησης της Πράξης «”ΘΕΣΠΙΑ 2” – ΘΕμελίωση Συνεργιστικών και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών και εργαλείων παρακολούθησης, διαχείρισης και πρόγνωσης ΠερΙβΑλλοντικών παραμέτρων και πιέσεων»


Sending
User Rating 0 (0 votes)