Υδρονομείς στο Δήμο Κω
Δημόσιος Τομέας

  • Κως, Ελλάδα
  • 23
  • Κως, Ελλάδα

Ο Δήμαρχος Κω προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 16/04/2018 έως και 27/04/2018 στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κω, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αριθμός θέσεων
Ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης καθορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κω με την υπ’ αριθ. 31/09-02-2018 (ΑΔΑ: 614ΠΩΛΕ-52Φ) απόφασή του, ως εξής:

  1. Μία θέση για το αρδευτικό δίκτυο Λίμνης Πυλίου (Δ.Δ. Πυλίου & Δ.Δ. Ασφενδιού),
  2. Μία θέση για το αρδευτικό δίκτυο Λιμνοδεξαμενής Μεσσαριάς (Δ.Δ. Ασφενδιού),
  3. Μία θέση για το αρδευτικό δίκτυο Λιμνοδεξαμενής Κω (Δ.Δ. Κω),

Σύνολο θέσεων: Τρείς (3) θέσεις.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη δ/νση: Ακτή Κουντουριώτη 7, τηλ. 2242360481, 2242360489, 2242360426, FAX 2242021341.

Sending
User Rating 0 (0 votes)