Τελευταίες Δημοσιεύσεις

2 Προσλήψεις στην ΕΦ.Α. Πέλλας

Πρόσληψητουπαρακάτωεπιστημονικούκαιλοιπώνειδικοτήτωνπροσωπικού,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από...

Read more
Page 115 of 174 1114115116174

Μείνε συνδεδεμένος

Συνιστάται

Δημοφιλέστερος