in ,

Προσλήψεις γιατρών στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Please follow and like us:
0

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν αίτηση για κατάρτιση ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής ανεξάρτητων
ιατρικών υπηρεσιών με αμοιβή κατά πράξη και επίσκεψη με το Κ.Κ.Π.Π.Ι.Ν.-Ο.Δ.Α.Ζ. που εδρεύει στη Ζάκυνθο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς

Στην περίπτωση αποστολής των αιτημάτων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψήφιου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ανάρτηση της Πρόσκλησης στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” ήτοι έως 15/04/2019. Ειδικότερα πρέπει να υποβληθεί Αίτηση στη Γραμματεία του Κ.Κ.Π.Π.Ι.Ν.-Ο.Δ.Α.Ζ. . (οδός Ιερ. Μιχαλίτση 1, Ζάκυνθο) ή ενιαίος σφραγισμένος φάκελος συμμετοχής στη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-Ο.Δ.Α.Ζ., Ιερ. Μιχαλίτση 1, 291 00 Ζάκυνθο, οποίος θα φέρει την ένδειξη: “Γραμματεία – Αίτηση συμμετοχής στη με αρ. πρωτ.: 670/26-03-2019 ¨Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος” Η Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (οι υποψήφιοι/ες μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο Κ.Κ.Π.Π.Ι.Ν.-Ο.Δ.Α.Ζ.) θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι: 1. Αντίγραφο τίτλου σπουδών 2. Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 5. Βιογραφικό Σημείωμα Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάσει των κάτωθι στοιχείων μοριοδότησης: Βαθμολόγηση τυπικών και ειδικών προσόντων Κριτήρια βαθμολόγησης Μόρια Βαθμός τίτλου σπουδών Βασικός τίτλος σπουδών 5 μόρια x το βαθμό του πτυχίου Προϋπηρεσία συναφής με την αντίστοιχη ειδικότητα Συναφής υπηρεσία έως πέντε (5) έτη 7 μόρια ανά έτος Άλλα κριτήρια Συνέντευξη 10 μόρια Ανάρτηση ολόκληρης της Πρόσκλησης θα γίνει στον Ιατρικό Σύλλογο Ζακύνθου, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας Κ.Κ.Π.Π.Ι.Ν.-Ο.Δ.Α.Ζ. και στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

What do you think?

Written by vres

Comments

Απάντηση

Loading…

0

Comments

0 comments

Προσλήψεις στην Π. Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόσληψη αρχαιολόγου στην ΕΦΑ Ηρακλείου