Πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου µε τίτλο «∆ιαµόρφωση αρχαιολογικών διαδροµών – Υποδοµές ανάδειξης στον αρχαιολογικό χώρο των µεταλλουργικών εργαστηρίων και µεταλλείων της κοιλάδας Σούριζας – Αγριλέζας Λαυρεωτικής (Α΄Φάση)» στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και για δώδεκα (12) µήνες, µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύµβασης, έως το τέλος του υποέργου, εφόσον αυτό συνεχισθεί, υφίσταται η σχετική χρηµατοδότηση και οι ανάγκες του το επιβάλουν, ως εξής:

1 (ΠΕ) Αρχαιολόγοι

1 (ΠΕ) Μηχανικοί ειδικότητας Πολιτικών, µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων
1 (ΠΕ) Μηχανικοί ειδικότητας Τοπογράφων, µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων και την Γεωπληροφορική

16 ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες (για ανασκαφικές εργασίες)

1 (ΤΕ) ∆ιοικητικού-Λογιστικού µε εξειδίκευση στην διοικητική και οικονοµική διαχείριση έργων χρηµατοδοτούµενων από προγράµµατα της Ε.Ε. που υλοποιούνται µε τη µέθοδο της αυτεπιστασίας

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 11741, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, υπόψιν κ. Αρµακόλλα Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας 210.3240563, εσωτ.110), εντός προθεσµίας (5) εργάσιµων ηµερών, που αρχίζει από την επόµενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (δηλ. από 13.9.2018 έως και 19.9.2018).

 

0 Comments

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

© [τρέχουσα χρονιά] Ergasia-Vres

CONTACT US

Μπορείτε να μας στείλετε ένα email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Sending

Schmuck Anhänger Epoxidharz Resin

Epoxidharz Resin . 

Epoxidharz gegossen worden. Verschiedene Farben und Größen, und noch anderen Modeschmuck finden Sie in meinem Shop.


Privatverkauf - keine Garantie oder Rücknahme!

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account

Αρέσει σε %d bloggers: