in ,

Προσλήψεις στο ∆ήµο Πειραιά

Προσλήψεις στο ∆ήµο Πειραιά 7
Please follow and like us:
Προσλήψεις στο ∆ήµο Πειραιά 9 0

Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:
  • 3 ∆Ε Ηλεκτρολόγων εναεριτών
  • 6 ∆Ε Ηλεκτρολόγων εναερίων και υπογείων δικτύων
  • 3 YΕ Εργατών ηλεκτρολογικού
  • 1 ∆Ε Χειριστών κοµπρεσέρ
  • 1 ∆Ε Σιδεράδων
  • 1 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου Γερανοφόρων – Καλαθοφόρων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψιν κας Χατζηνικολάου Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2132022566-250-256), από 14-09-2018 έως και 24-09-2018.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by vres

Comments

Απάντηση

Loading…

0

Comments

0 comments

20 Προσλήψεις στο ∆ήµο Καµένων Βούρλων 27

20 Προσλήψεις στο ∆ήµο Καµένων Βούρλων

24 Προσλήψεις στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού