in ,

Προσλήψεις στο Δήμο Χαϊδαρίου

Please follow and like us:
0

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ανακοινώνει τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε συνολικά δεκαέξι (16) άτοµα, για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Χαϊδαρίου που εδρεύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττικής, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Συµβάσεις µίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισµού και Αθλητισµού, από έσοδα προερχόµενα αποκλειστικά από αντίτιµο, για το έτος 2018» συνολικής διάρκειας έως εννέα (9) µήνες.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριµελή επιτροπή, που θα ορίσει µε απόφαση του ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου και η οποία θα συνεδριάσει µετά την λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου Χαϊδαρίου, στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ιαύγεια και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χαϊδαρίου. Κατά των ανωτέρω πινάκων, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις ενώπιον της επιτροπής, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, η οποία λήγει µετά την πάροδο πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτησή τους. Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τους επιλεγέντες υποψηφίους αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων επιλογής.

What do you think?

Written by vres

Comments

Απάντηση

Loading…

0

Comments

0 comments

Θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Εφορία Αυτόματες κατασχέσεις για όσους χρωστούν