19/12/2018

62 γιατροί & οδοντίατροι στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω εξήντα δύο (62), επί θητεία, θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων παροχής υπηρεσιών […]
11/02/2019

Προσλήψεις γιατρών στο δήμο Χαλανδρίου

Ο δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας μέχρι ένα (1) έτος από την υπογραφή της , για τις ανάγκες της Δ/νσης […]
08/01/2020
Giatroí

Γιατροί στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του
12/02/2020
news

7 Ιατροί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Προκήρυξη επτά (7) Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών στο βαθμό του Επιμελητή Β' κλάδου Ε.Σ.
12/02/2020

14 Ιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Προκήρυξη θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία
12/02/2020

14 Ιατροί στο Γ.Ν. Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»

Πλήρωση δέκα τεσσάρων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για το Νοσοκομείο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου