Δήμος Αχαρνών

15/05/2019

20 Προσλήψεις στο Δήμο Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 206 […]
27/05/2019

Προσλήψεις στο Δήμο Αχαρνών

O δήμος Αχαρνών ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών», που εδρεύει στις […]
18/12/2019
Proslípseis

Προσλήψεις στο Δήμο Αχαρνών

O Δήμαρχος Αχαρνών λαμβάνοντας υπόψη την με αριθ. 266/56373/12-12-2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων
22/01/2020
Proslípseis

16 Προσλήψεις στο Δήμο Αχαρνών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθ. 02/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών, θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού δεκαέξι (16) ατόμων,
14/05/2020
Proslípseis

16 Προσλήψεις στο Δήμο Αχαρνών

Λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθ. 89/11-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΔΗΩΨ8-Θ32) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, θα προβεί στην άμεση πρόσληψη

Schmuck Anhänger Epoxidharz Resin

Epoxidharz Resin . 

Epoxidharz gegossen worden. Verschiedene Farben und Größen, und noch anderen Modeschmuck finden Sie in meinem Shop.


Privatverkauf - keine Garantie oder Rücknahme!