Δήμος Ζακύνθου

14/05/2019

20 Προσλήψεις στο Δήμο Ζακύνθου

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Zακύνθου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη […]