Δήμος Κρωπίας

09/04/2019

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο Δήμο Κρωπίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» του Δήμου Κρωπίας, που εδρεύει […]
15/05/2019

Προσλήψεις στο Δήμο Κρωπίας

Πρόσληψη της πρώτης (1ης ) διαδικασίας εννέα (9) ατόµων ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και ένα (1) ∆Ε Οδηγό Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού […]
21/08/2019
Proslípseis

8 Προσλήψεις στο Δήμο Κρωπίας

Ο ∆ήµαρχος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ (8) ατόµων κλάδου ΥΕ και συγκεκριµένα: • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Παραλιών, για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών […]
13/12/2019
Proslípseis

Πρόσληψη γενικού γραμματέα στο Δήμο Κρωπίας

Την πλήρωση µίας (1) θέσης Γενικού Γραµµατέα, κατηγορίας ΠΕ ανακοίνωσε ο Δήμο Κρωπίας.