Δήμος Λεβαδέων

08/04/2019

Προσλήψεις Υδρονομέων στο Δήμο Λεβαδέων

O δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη 7 υδρονομέων την αρδευτική περίοδο 2019. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
26/09/2019
Proslípseis

Προσλήψεις στο Δήμο Λεβαδέων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & […]
11/11/2019
Proslípseis

Προσλήψεις στο Δήμο Λεβαδέων

Τη πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα και έναν (1) Διερμηνέα στο πλαίσιο του προγράμματος […]
17/01/2020
Proslípseis

Προσλήψεις στο Δήμο Λεβαδέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου
07/02/2020
Jobs

33 Προσλήψεις στο Δήμο Λεβαδέων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόθεση της να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα τρία (33) άτομα , στο πλαίσιο
10/02/2020
Proslípseis

33 Προσλήψεις στη Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων

Η Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα τρία (33) άτομα , στο πλαίσιο υλοποίησης του