Δήμος Περιστερίου

14/05/2019

48 Προσλήψεις στο Δήμο Περιστερίου

Πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, δεκαπέντε (15) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Καλαθοφόρου) και δύο (2) […]
08/10/2019
Proslípseis

Προσλήψεις στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Δήμου Περιστερίου

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού & Πρόνοιας Δήμου Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως: […]
05/11/2019
Proslípseis

56 Προσλήψεις στο Δήμο Περιστερίου

O Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 56 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών διάρκειας 8 μηνών. […]
18/12/2019
Proslípseis

Πρόσληψη καθηγητή μουσικής στο Δήμο Περιστερίου

Ο Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την κάλυψη αναγκών με την
15/01/2020
Proslípseis

18 Προσλήψεις στο Δήμο Περιστερίου

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ο.Π.Α.Α.Π.)» ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας