06/12/2018

Προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Τρικάλων

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την […]
10/12/2018

Προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Αλιβερίου

Η Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Κύμης Αλιβερίου (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.) ύστερα από την υπ’ αριθ. 196/2018 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού […]
08/01/2019

6 Προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Καρδίτσας

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή […]
18/03/2019

Προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Κατερίνης

H ΔΕΥΑ Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών , συνολικά 16 ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και  εποχικών αναγκών. […]
28/03/2019

10 Προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Χίου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.ΧΙΟΥ, που εδρεύει στο Δήμο Χίου […]
12/04/2019

22 Προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Θήρας

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας του Νομού Κυκλάδων έχοντας υπ’ όψιν τις ισχύουσες διατάξεις, ανακοινώνει την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2019 για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου […]