Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

22/08/2019
Proslípseis

1.145 Προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε ΟΤΑ

Eγκρίθηκε η κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη 1.145 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και […]
05/09/2019
Proslípseis

Προσλήψεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δ. Περιστερίου

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με αντίτιμο, του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής […]
05/09/2019
Proslípseis

25 Προσλήψεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δ. Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόµων για την κάλυψη αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αθλητισµού του ∆ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, που […]
06/09/2019
Jobs

50 Προσλήψεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δ. Πειραιά

Πρόσληψη, το ανώτατο, πενήντα (50) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για […]
20/09/2019
Proslípseis

Προσλήψεις 13 πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δ. Κομοτηνής

Πρόσληψη έως ∆εκατριών (13) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µήνες µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλοποίηση […]
31/10/2019
Proslípseis

22 Προσλήψεις πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Ιλίου

Πρόσληψη είκοσι δύο (22) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους […]