Υδρονομείς

11/02/2019

Δήμος Ιεράπετρας Προσλήψεις Υδρονομέων

Με την αριθμ. 282/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, της οποίας η νομιμότητα ελέγχθηκε με την αριθμ. 218/10-01-2019 όμοια απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, […]
12/03/2019

Προσλήψεις υδρονομέων στο δήμο Αλεξάνδρειας

O δήμος Αλεξάνδρειας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 13-03-2019 έως […]
20/03/2019

Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Τυρνάβου

O δήμος Τυρνάβου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της υπηρεσίας, οδός […]
29/03/2019

28 Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει ότι καθορίστηκε η θερινή αρδευτική περίοδος από 01/04/2019 έως και 31/12/2019 και αποφασίζεται η πρόσληψη (28) είκοσι οχτώ υδρονομέων για τη Δημοτική […]
08/04/2019

Προσλήψεις Υδρονομέων στο Δήμο Λεβαδέων

O δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόσληψη 7 υδρονομέων την αρδευτική περίοδο 2019. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
17/04/2019

Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Δωρίδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών άρδευσης (ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ) στο Δήμο Δωρίδος και συγκεκριμένα : […]
21/05/2019

Προσλήψεις Yδρονομέων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (03) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών άρδευσης (ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ), στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας που […]
22/05/2019

Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ο δήμος Αλεξανδρούπολης προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από τις 23-05-2019 έως και […]
28/05/2019

Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Πέλλας

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) Υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019, ανά Δημοτική Ενότητα, ως εξής: Οι αιτήσεις […]