Προσλήψεις στο Δήμο Ιεράπετρας
24/09/2018
18 Προσλήψεις στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης
26/09/2018

Ο ΔΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑTTIKH 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στο ∆ήµο ∆ιονύσου, που εδρεύει στον Αγ. Στέφανο Ν. Αττικής, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:
  • 1 ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  • 1 ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
  • 1  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
  • 1 ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος ∆ιονύσου, Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1, Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 145 65 απευθύνοντάς την στην ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας, Τµήµα Προσωπικού υπόψη κας Σεβαστής Χόνδρου (τηλ. επικοινωνίας:213 2030 600/653/627).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Schmuck Anhänger Epoxidharz Resin

Epoxidharz Resin . 

Epoxidharz gegossen worden. Verschiedene Farben und Größen, und noch anderen Modeschmuck finden Sie in meinem Shop.


Privatverkauf - keine Garantie oder Rücknahme!

Αρέσει σε %d bloggers: