Θέσεις Εργασίας

11/11/2019
Jobs

Προσλήψεις στο Δήμο Σκύδρας

Ο Δήμος Σκύδρας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας ,συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων , προς κάλυψη των […]
11/11/2019
Proslípseis

Προσλήψεις στο Δήμο Λεβαδέων

Τη πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα και έναν (1) Διερμηνέα στο πλαίσιο του προγράμματος […]
11/11/2019
Proslípseis

Προσλήψεις στην ΕΦΑ Χανίων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό […]
12/11/2019
Proslípseis

Προσλήψεις στο Δήμο Κιλελέρ

Ο Δήμος Κιλελέρ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών […]
13/11/2019
EVATH

30 Προσλήψεις στην ΕΥΑΘ

Η ΕΥΑΘ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της […]
13/11/2019
Proslípseis

71 Προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων

Πρόσληψη εβδοµήντα ένα (71) ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ιδ. ∆ικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας ως δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων υπηρεσιακών […]
13/11/2019
Festivál Kinimatográfou

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Πρόσληψη τεχνικού ασφαλείας

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, δημοσιεύει  για την πλήρωση θέσης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, που θα εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3850/2010 […]
13/11/2019
Proslípseis

Προσλήψεις στο Δήμο Λευκάδας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λευκάδας. Υποβολή αιτήσεων […]
14/11/2019
synoriofýlakes

Προσλήψεις 400 μόνιμων συνοριοφυλάκων μέχρι το τέλος του χρόνου

Προκήρυξη για 400 προσλήψεις μόνιμων συνοριοφυλάκων θα εκδοθεί άμεσα με στόχο να εχει βγει στον αέρα μέχρι το τέλος του χρόνου ή το πολύ στις αρχες […]

Schmuck Anhänger Epoxidharz Resin

Epoxidharz Resin . 

Epoxidharz gegossen worden. Verschiedene Farben und Größen, und noch anderen Modeschmuck finden Sie in meinem Shop.


Privatverkauf - keine Garantie oder Rücknahme!